Installatieinstructies op Linux


« Terug naar Software ontwerp in C/C++

Onderstaande instructies gaan uit van Ubuntu als besturingssysteem. Windows of OSX is ook mogelijk, alle tools zijn platformonafhankelijk. Voor Windows installeer je Cygwin als compiler toolchain.

Basisvereisten

De volgende tools worden verwacht geïnstalleerd te worden via de package tool apt-get bij Ubuntu:

Optionele editors (VSCode, Subl) zijn ook via de package tool te installeren. sublime-text (vereist toevoegen van een repository).

De volgende tools worden verwacht gedownload te worden via git:

De volgende tools worden verwacht manueel te downloaden:

CMake installeren

Voor OSX via Homebrew: brew install cmake.
Voor Windows is er een installer voorzien.

CMake voor Ubuntu

Ubuntu’s apt-get package manager heeft niet altijd de laatste versie van CMake in zijn repository - wij moeten 3.12 of hoger hebben. Als alternatief kan je op https://cmake.org/download/ de binaries downloaden (shellscript) en dit “ergens” installeren. Aangeraden is een $CMAKE_HOME omgevingsvariabele te maken en die toe te voegen aan je $PATH. In CLion kan je via CLion settings (File - Settings - Build, Execution, Deployment, Toolchains) een andere CMake executable kiezen.

Google Test compileren

Volg de volgende stappen na een git clone:

DevkitPro installeren

De “DevkitPro” toolchain installeren levert je een aantal cross-compilers en linkers op die een C source file omzetten ine en GBA binary. Zie installatie instructies per OS. Via de meegeleverde package manager pacman kan je op OSX de package gba-dev installeren. Voor Windows is er een installer voorzien.

Ubuntu specifieke installatie

Voor Ubuntu moet je eerst de devkitpro-pacman .deb file installeren die je hier op Github kan vinden. Het pacman commando is dan het dkp-pacman commando om verwarring met apt te vermijden. Installeer alle gba dev tools met sudo dkp-pacman -S gba-dev. De compilers zijn dan geïnstalleerd in /opt/devkitpro/devkitARM/bin dus voeg die folder toe aan je $PATH.

Wijzigingen in het Bash profiel

In je .bashrc bestand in de home folder ~ voeg je het volgende toe:

export DEVKITPATH="/opt/devkitpro/devkitARM/bin"
export CMAKE_HOME="/opt/cmake-3.12.1-Linux-x86_64"
export GTEST_DIR="/home/wouter/Development/googletest/googletest"
PATH="$DEVKITPATH:$CMAKE_HOME/bin:$PATH"
 Top