Software ontwerp in JavaLaatste aanpassingen voor academiejaar 2018 - 2019.

Cursus notities

De hoorcolleges en labo’s lopen door elkaar. De theorie die aangeraakt wordt in de slides van de hoorcolleges vindt zijn weg in de tekst van de verschillende labo’s.

Hoorcolleges

Labo noties

  1. Introductie in Java als programmeertaal
  2. Classificaties, gedrag en beschrijvingen
  3. Relaties van objecten
  4. Software Leeft: bijsnoeien, onderhouden en herwerken
  5. Patroon herkenning
  6. Grafische User Interfaces in Java met JavaFX

Extra informatie

Syllabus

Cursusbeschrijving

Vereiste voorkennis

Doelstellingen

Zie ook Studiegids UHasselt

De context en het overzicht worden aangereikt in het hoorcollege.

Als practicum wordt een grotere probleemstelling als project uitgewerkt. Alle aan te leren aspecten van Java komen in dit project aan bod. Studenten kunnen facultatief buiten het practicum extra thematische oefeningen oplossen.

Beoordeling en evaluatie

Meer leermiddelen

Kalender

Zie collegeroosters UHasselt.