skip to main content

Design Patterns: Dependency Injection


« Terug naar Software Engineering Skills
» Naar de labo opgave

“Dependency Injection (DI)” - Design Pattern

Begeleidende screencast:

Doelstelling

Wikipedia: Dependency Injection

Voorbeeld

1. Opzet

Als we verder gaan op het voorbeeld van de singleton, zien we dat een database handle nodig is om shopping cart gegevens op te halen. Hoe deze database wordt aangemaakt, daar heeft een typische API geen kaas van gegeten: daar komt meestal een connection string bij kijken met gebruikersnaam, wachtwoord, en IP adres naar de juiste DB server.

De DB accessor:

public class DBHandle {
  private String connectionString;

  // comes from some config file
  public DBHandle(String connectionString) {
    this.connectionString = connectionString;
  }

  public ShoppingCart getShoppingCart() {
    // SELECT * FROM ...
  }
}

Met als REST endpoint:

@Path("/shoppingcart")
public class ShoppingResource {
  @GET
  public ShoppingCart getCart() {
    String conStr = ConfigurationManager.getConfig('dbconnection');
    return new DBHandle(conStr).getShoppingCart();
  }
}

2. Probleemstelling

Elke Resource klasse die een DBHandle instance wenst, zal ook via de ConfigurationManager het constructor argument moeten ophalen, om een instantie te kunnen aanmaken. Dit is uiteraard niet de juiste manier en introduceert veel duplicatie. Nu is de shopping resource “in control”, terwijl we in dat geval de Database de controle willen geven: Inversion of Control dus.

3. Oplossing

Een mogelijke oplossing is een Singleton maken. Maar dan hebben we nog steeds:

@Path("/shoppingcart")
public class ShoppingResource {
  @GET
  public ShoppingCart getCart() {
    return DBHandle.getInstance().getShoppingCart();
  }
}

Als we deze methode willen testen, door getCart() op te roepen, spreken we steeds de échte database aan, wat duidelijk niet het gewenste gedrag is. We willen in dat geval de database injecteren. Een tweede stap is om de implementatie te verbergen achter een interface.

@Path("/shoppingcart")
public class ShoppingResource {
  private final DBHandle dbHandle;

  public ShoppingResource(DBHandle handle) {
    this.dbHandle = handle;
  }

  @GET
  public ShoppingCart getCart() {
    return dbHandle.getShoppingCart();
  }
}

Nu weet deze klasse niet meer hoe hij de database aanmaakt: hij krijgt dit slechts toegeschoven via de constructor. Uiteraard hebben we het probleem verlegt: wie maakt deze resource klasse aan? Om dit probleem op te lossen zijn er typische Dependency Injection frameworks beschikbaar die objecten in een pool aanmaken en zo injecteren. Voorbeelden hiervan zijn:

Als DBHandle een interface is, kunnen we op een eenvoudige manier een dummy implementatie maken en dit injecteren in de klasse ter test:

public class DummyDBHandle implements DBHandle {
  public boolean called;
  @Override
  public ShoppingCart getShoppingCart() {
    called = true;
    return null;
  }
}

public class ShoppingResourceTest {
  @Test
  public void getCart_callsGetShoppingCartFromDb() {
    DummyDBHandle dbHandle = new DummyDBHandle();
    ShoppingResource resource = new ShoppingResource(dbHandle);
    resource.getCart();

    assertThat(dbHandle.called, is(true));
  }
}

Merk op dat de connectionString van de DBHandle ook via de constructor als argument wordt doorgegeven: dit is evenzeer een vorm van Dependency Injection.

Eigenschappen van dit patroon

Labo oefeningen

Via Github Classroom.

Opgave 1

Opgave 2

In plaats van manueel te injecteren, kunnen we deze zaken ook overlaten aan gespecialiseerde frameworks, zoals Google Guice. Bovenstaand project heeft als Gradle dependency een link naar Guice. Neem een kijkje in de ShoppingCartGuiceResource klasse, en probeer dit principe toe te passen op de andere resouce klasse. @Inject verzogt het DI systeem, zonder zelf ergens objecten aan te maken, behalve in de config klasse.

Zie ook Google Guice: getting started.

Opgave 3

sessy library:

 1. Welke klassen worden reeds geïnjecteerd, en op welke manier? (Constructor injectie, setter injectie, …)
 2. identificeer welke klassen in een DI systeem kunnen worden opgenomen.
 3. Introduceer een DI systeem: hetzij door Google Guice te gebruiken, hetzij door zelf te injecteren. Waar wordt DI reeds toegepast?

Denkvragen