skip to main content

Ruby Class structures basics

published icon  |  category icon programming

Ruby Classes

Closures and lambda’s

Weer 4 verschillende mogelijkheden in Ruby, zie Proc and Lambda in Ruby

Native “blocks” aanmaken

Is niet mogelijk. a = { puts "hello" } geeft een Syntax error; dit moet effectief met Proc.new gebeuren.

Lambdas aanmaken

Kan ook weer op twee manieren:

a = lambda { puts "hello" }
b = -> { puts "hello" }
Blocks als argumenten doorgeven

Wordt slechts één aanvaard, Procs zijn objecten en kan dus op eender welke manier. Een block is eerder deel van de taal als syntax. (zoals bij do)

Een lambda is een Proc

Met twee grote verschillen (zie What is the difference between a block, a proc and a lambda in ruby?):

 1. een lambda controleert argumenten, een Proc kan het niet schelen.
 2. een return statement in een lambda stopt slechts de closure. In een Proc stopt het de hele enclosing method ❗
def proc_test
 proc = Proc.new { return }
 proc.call
 puts "Hello world"
end

proc_test         # calling proc_test prints nothing

Class methods

Zie Class and instance methods in Ruby. Er zijn verschillende manieren om een class method te maken in ruby:

# Way 1
class Foo
 def self.bar
  puts 'class method'
 end
end

Foo.bar # "class method"

# Way 2
class Foo
 class << self
  def bar
   puts 'class method'
  end
 end
end

Foo.bar # "class method"

# Way 3
class Foo; end
def Foo.bar
 puts 'class method'
end

Foo.bar # "class method"

Instance methods worden met def name gedefiniëerd, zoals men intuïtief zou aannemen (wow).

“Reflectie”: Methods accessen

Dit kan op twee manieren: op een object instance of op een class, met .method of .static_method, zie Ruby Method doc.

1.method(:+).call 2 # output: 3
Fixnum.static_method(:+).bind(1).call 2 # output: 3
1.method("+").unbind().bind(1).call(2) # output: 3

Object Methods zijn al gebind en kan je dus losmaken van hun reference indien gewenst - zelfde effect als de static_method call. Je kan blijkbaar zowel een string als een ref meegeven om de naam van de method te resolven.

Ik wil meer

1.methods.each{|x| puts x}

of .static_methods natuurlijk. Enkel public of protected, ook van subklassen.

tags icon ruby classes

I'm Wouter Groeneveld, a Brain Baker, and I love the smell of freshly baked thoughts (and bread) in the morning. I sometimes convince others to bake their brain (and bread) too.

If you found this article amusing and/or helpful, you can support me via PayPal or Ko-Fi. I also like to hear your feedback via Mastodon or e-mail. Thanks!