Labo 4: GBA Tilesets, een simpel spel


« Terug naar Software ontwerp in C/C++
» Naar de labo opgave

In labo 3 maakten we kennis met de Gameboy Advance en het ontwikkelplatform - als je het zo kan noemen. We gebruikten mode 3 om pixels te manipuleren. Natuurlijk is dat erg onpraktisch en veel te belastend wanneer er veel op het scherm getekend moet worden. Als doelstelling voor labo 4 willen we een simpel geïntegreerd spelletje maken waar we video mode 1 en tilesets voor nodig hebben.

Tileset modes

Rechtstreekse pixels aanspreken is flexibel maar niet bepaald handig. De GBA kan hardwarematig “tiles” zelf renderen zonder trailing pixels na te laten: wij moeten bij transformaties niet pixel per pixel zelf verplaatsen. Een beetje moderniteit in een embedded systeem dus.

Een “tile” is een 8x8 bitmap met 4 of 8 bits per pixel (bpp): 32 of 64 bytes in grootte. Herinner je dat voor de GBA we 15 bits nodig hebben om kleuren in een pixel op te slaan. 15 bits passen niet in die 4 of 8 bits! Daarvoor dienen kleurenpaletten die een kleur mappen op een index, met een maximum van 512. Het palet register leeft op 0x05000000.

Als je goed kijkt zie je in de eerste screenshot allemaal 8x8 bitmaps tegen elkaar geplakt die het titel scherm en het Konami logo voorstellen voor het spel Castlevania: Aria of Sorrow:

Getekend op het scherm ziet dat er zoals verwacht zo uit:

Als we een deeltje van de “a” van Castlevania zoals aangeduid opblazen zie je duidelijk de 8x8 structuur:

Elke zichtbare bit stelt een kleur voor die in het palet is opgeslagen, aangeduid met een nummer als index. Merk op dat objecten die je ziet als je een spel speelt bijna altijd bestaan uit verschillende tiles. Elke tile wordt maar één keer opgeslagen en kan oneindig keren herhaald worden. Bovenstaande “a” kan ruwweg vertaald worden naar deze tabel (eigen interpretatie):

Bitmap tabel:
1 5 4 3 3 3 3 6
1 1 3 4 2 2 2 2
1 1 4 5 4 2 2 2
3 4 2 4 3 3 4 2
7 5 2 3 3 1 3 6
6 2 6 3 1 1 3 6
5 2 4 3 1 1 3 6
5 5 4 3 1 1 3 6
Palet tabel:
index kleur
1 -> zwart
2 -> groen
3 -> rood
4 -> wit
5 -> blauw
6 -> paars (transparant)
7 -> geel

Tilesets in het video RAM

Anders als in mode 3 kan je nu geen tiles mappen op pixels. Het VRAM voor tilesets werkt helemaal anders: het is opgesplitst in “tile blocks” (image data) en “screen blocks” (tile map data). Per 8 screen “block” van 2kb is er één tile block beschikbaar. Een tile block is dus 16kb en kan 512 4bpp tiles houden - 6 in het heel VRAM in totaal.

graph TD subgraph tile block 0 A[screen blocks 0 - 7
0x6000000 - 0x60003800
] end subgraph tile block 1 A --> B[screen blocks 8 - 15
0x6004000 - 0x60007800
] end subgraph tile block 2 B --> C[screen blocks 16 - 23
0x6008000 - 0x6000b800
] end subgraph tile block 3 C --> D[screen blocks 24 - 31
0x600c000 - 0x6000f800
] end

Tile blocks 0 tot 3 worden gebruikt voor achtergrond, en 4 (0x6010000) tot 5 (0x6014000) voor sprites. Het palet geheugen is ook opgesplitst in 2x16 voor achtergrond en sprites. We zijn voorlopig niet geïnteresseerd in de achtergrond: voor ons spel volstaan sprites.

Sprites

Een sprite in Computer Graphics is een 2D image die deel is van een scene. De GBA kan sprite objecten voor ons renderen zonder dat wij alle pixels moeten manipuleren - dat moeten we dan nog aan zetten met bit 13 of 0x1000 in het controleregister.

De GBA voorziet een rudimentair object-model, “Object Attribute Memory” - zie specificaties. Een object heeft 3 sets van 16-bit attributen:

Een combinatie van “vorm” en “grootte” eigenschappen bepalen de vorm van het object. Complexe vormen bestaan uit verschillende deelobjecten. We gaan het niet te ingewikkeld maken: prutsen met bits is al erg genoeg!

Om een een “object” te definiëren gebruiken we deze struct:

typedef struct object {
  uint16 attr0;
  uint16 attr1;
  uint16 attr2;
  uint16 unused;
} __attribute__((packed, aligned(4))) object;

#define OAM_MEM ((volatile object *)0x07000000)

Objecten wegschrijven doen we in register 0x07000000. Omdat OAM_MEM een pointer is, kunnen we objecten met [] wegschrijven - herinner je dat de pointer index verschuiven hetzelfde als de array index is. __attribute__ is nodig om het juiste adres aan te spreken en valt buiten deze cursus (zie hier).

Een nieuw object maken is relatief simpel: volatile object *sprite = &OAM_MEM[0];. De attributen goed zetten is een ander paar mouwen omdat de bits in sets samengepakt zitten. De Tonc documentatie beschrijft elke bit van elk attribute in detail. We hebben bit 0 tot 7 voor de y coordinaat nodig, en bit 14 tot 15 voor de vorm (square = 00, wide = 10, tall = 01).

Als we willen starten op y coordinaat 50 met een wide object en 4bpp moeten we 50 omzetten naar 8 bits (gebruik deze converter) en bits 14 en 15 goed zetten: dat levert 1000000000110010 op, of 0x8032.

Alles samen zetten

Om deze low-level bit manipulaties in de code wat leesbaar te maken voorzien we de volgende typedefs en defines:

typedef unsigned short uint16;   // controle bits voor OAM, RGB
typedef unsigned int uint32;    // 1 tile bit in de GBA
typedef uint32 tile_4bpp[8];    // 8 rijen, elk 1 bit
typedef tile_4bpp tile_block[512]; // tile block = 8 screen blocks, 512 tiles 
typedef uint16 palette[16];     // 16 palettes beschikbaar

#define TILE_MEM ((volatile tile_block *)0x06000000)
#define PALETTE_MEM ((volatile palette *)(0x05000000 + 0x200)) // ignore bg mem
#define OAM_MEM ((volatile object *)0x07000000)

Een spel: Arkanoid

Geïnspireerd op dit en dit.

Laten we de basis leggen voor een Arkanoid clone op de GBA. We hebben een “paddle” nodig onderaan het scherm, dat is sprite #1. Daarnast moet er een balletje rondvliegen die blokjes raakt, dat is sprite #2. De blokjes zelf laten we voorlopig even achterwege.

Voor de gemakkelijkheid negeren we de (x,y) coordinaten in de attribute bits van de objecten bij de OAM initializatie - die zetten we daarna wel.

De bal

Een simpele 8x8 square sprite, dus 1 tile is voldoende. Kleur wit.

// 1. kleur
PALETTE_MEM[0][1] = color(31, 31, 31); // wit - zie labo 3

// 2. tile
volatile uint16 *ball_tile = (uint16*) TILE_MEM[4][1]; // 1 block
// vul de tile met de palet index 1 - dit is per rij, vandaar 0x1111
for(int i = 0; i < sizeof(tile_4bpp) / 2; i++) {
  ball_tile[i] = 0x1111;
}

// 3. object
volatile object *ball_sprite = &OAM_MEM[0];
ball_sprite->attr0 = 0; // 4bpp, square
ball_sprite->attr1 = 0; // grootte 8x8 met square
ball_sprite->attr2 = 1; // eerste tile, palet 0

Merk op dat TILE_MEM[4] betekent dat we de eerste 3 tile blocks overslaan: die dienen immers voor de achtergrond, zie boven.

De paddle

Een horizontaal geörienteerde rechthoek (wide) die groter moet zijn dan onze bal, dus meer dan 1 tile zal in beslag nemen. Als we 4 ballen achter elkaar plakken krijgen we een 32x8 sprite. Kleur rood.

Omdat palet index #0 maar “bezet” is met één kleur (wit, van onze bal), kunnen we dat rood er bij steken, of kiezen voor een nieuw palet. Dat is het verschil tussen [0][2] (bestaand herbruiken, index 2) of [1][1] (nieuw palet, index 1).

// 1. kleur
PALETTE_MEM[0][2] = color(31, 0, 0);

// 2. tile - vanaf hieronder alles bezet tot TILE_MEM[4][6]!
volatile uint16 *paddle_tile = (uint16*) TILE_MEM[4][2]; // begin vanaf 2
// vul de tile met de palet index 2 - dit is per rij, vandaar 0x2222
for(int i = 0; i < 4 * sizeof(tile_4bpp) / 2; i++) {
  paddle_tile[i] = 0x2222;
}

// 3. object
volatile object *paddle_sprite = &OAM_MEM[1];
paddle_sprite->attr0 = 0x4000; // 4bpp, wide
paddle_sprite->attr1 = 0x4000; // 32x8 met wide shape
paddle_sprite->attr2 = 2; // vanaf de 2de tile, palet 0

Merk op dat voor attr1 (zie 8.4.2) de grootte bepaald wordt in combinatie met de sprite shape. 32x8 of 8x32 zou twee keer 0x4000 vereisen, alleen in attr0 op bit 15 en 16 een andere waarde.

Een OAM object verplaatsen

De x en y coordinaten zijn veruit de belangrijkste die dynamisch wijzigen gedurende het spel. Daarom verdienen deze hun eigen functie om gemanipuleerd te worden:

#define Y_MASK 0x0FF
#define X_MASK 0x1FF

void position(volatile object *obj, int x, int y) {
  obj->attr0 = (obj->attr0 & ~Y_MASK) | (y & Y_MASK);
  obj->attr1 = (obj->attr1 & ~X_MASK) | (x & X_MASK);
}

We plakken de attribute waardes zonder huidige locatie vast aan de nieuwe locatie, geshift op de juiste plaats. In de game loop, waar onze bal logica zit, gebruiken we dit om de objecten te verplaatsen.

De game loop

De structuur van het spel ziet er als volgt uit:

 1. Initialiseer de juiste video registers.
 2. Maak objecten aan en alles wat daarbij komt kijken.
 3. Plaats op initiële positie.
 4. while true:
  1. vsync (??)
  2. Lees keys
  3. Herpositioneer. Collision, physics, …

Géén individueel VRAM meer aanspreken dankzij OAM, joepie… Er is nog slechts één probleempje: het plaatsen van objecten triggert een draw callback. We kunnen objecten niet halverwege het drawen verplaatsen, dan krijgen we “tearing”: de helft is maar getekend! Om deze synchronizatie problemen te vermijden, moeten we wachten tot de GBA zijn display refresh klaar is.

VBlanking

De GBA tekent lijn per lijn op het scherm, en wij hebben ruimte om iets te doen tussenin. Er is echter méér ruimte nadat het hele scherm refreshed is: die ruimte heet een “V-Blank”. Tekenen zelf is een V-Draw.

Er zijn (natuurlijk) IO registers beschikbaar voor ons om te luisteren of de GBA aan het blanken of drawen is, op 0x04000006. Dit register is een teller van scanlines. Wij wachten simpelweg tot dit hoger of gelijk aan 160 is: de resolutie hoogte van het GBA scherm.

#define REG_VCOUNT (*(volatile uint16*) 0x04000006)

void vsync() {
  while (REG_VCOUNT >= 160);
  while (REG_VCOUNT < 160);
}

Oef! Nu kunnen we alles samen rapen. Download het resultaat hier. Het spel luistert ook naar de keypads om de paddle te bewegen zoals we gezien hebben in labo 3. Hieronder een gif van het spel (links: de download. rechts: labo oefening):

Ik hoop dat jullie nu wat meer respect tonen naar programmeurs en spellen van zulke low-level embedded systemen als de GBA. Het kost zoals we gezien hebben véél meer moeite dan een JPEG in te laden in JavaFX.

De geïnteresseerden kunnen hieronder eens kijken hoe je externe sprites met hun paletten sprites gebruikt in plaats van ze zelf te definiëren. Die worden meestal gegenereerd gebaseerd op een PCX bestand als aparte header files.

Labo oefeningen

Er ontbreken nog een aantal belangrijke zaken in ons spel.

 1. De bal sprite beweegt niet! Oei? Verzin een simpele implementatie in de main loop die de x en y waardes van de bal OAM manipuleert. Rekening houden met physics hoeft nog niet, maar wel met de edges van het scherm.
 2. Er zijn helemaal geen blokjes om tegen te botsen bovenaan. Wat een klote spel. Maak nieuwe sprites aan die je een eigen kleur geeft, en bovenaan positioneert. Merk op dat je sprites kan herbruiken!
 3. Tijd voor wat basis collision detection. Als de bal botst tegen één van de blokjes die je hebt bijgemaakt, verdwijnt dat blokje. Zichtbaarheid is ook een bit in OAM, raadpleeg de documentatie.
 4. Kuis de code een beetje op. create_paddle en create_ball zijn nu van elkaar afhankelijk door indices in register pointers. Voorzie een globale variabele om dit allemaal te beheren.

Denkvragen

 1. Kan je je een ideaal soort spel inbeelden waarin video mode 1 bruikbaar zou kunnen zijn? En wanneer zou video mode 3 (of 4 met buffering) wel handig zijn? Tip: er zijn wel degelijk spellen ontwikkeld in mode 4, zoals James bond 007: Nightfire.
 2. Weet jij waarom sommige macro’s gedefiniëerd zijn als (*(volatile uint16*) 0x0) en anderen als (volatile uint16*) 0x0?
 3. Het beheren van de OAM is heel vervelend: geheugen vrijgeven verknoeit de index pointer, en de Z-index van sprites is afhankelijk van de geheugenlocatie. Een sprite manager die dit voor ons beheert zou niet misstaan. Wat is een mogelijke implementatie hiervan? Tip: lees het Gamasutra GBA Resource management artikel.
 Top