skip to main content

Software ontwerp in C/C++: Project opdracht 2019-20


« Terug naar Software ontwerp in C/C++

Project opdracht - tweede kans
Academiejaar 2019 - 2020

Dezelfde minimumvereisten gelden als de opdracht in eerste kans. Werk met een volledig nieuwe Github repository, en vertrek opnieuw vanaf de gba-sprite-engine. Geregistreerde tijd bijhouden is niet meer nodig.

De opdracht is niet vrij te kiezen. Het criteria ‘originaliteit’ zal beoordeeld worden op de manier waarop je deze vaste opdracht hebt ingekleurd. De opdracht is individueel en niet in groep zoals eerste kans. De mondelinge projectverdediging zal ook individueel verlopen.

Opdracht beschrijving

Ontwerp een Mario Party kloon. In dit bordspel gaan spelers op een klassieke manier het bord rond om punten te verzamelen. De structuur van het bord is gelijkaardig aan een Ganzenbord spel. Elke plek waar de speler zijn of haar pion terecht komt, brengt een bepaalde actie met zich mee. In Mario Party wordt er meestal een minigame gespeeld, dat indien gewonnen punten oplevert. Hier is een video van de officiële GBA implementatie:


Wat moet minimaal aanwezig zijn?

Wat is optioneel (maar levert extra punten op)?

Inleverformaat op dezelfde manier als in de eerste kans. Deadline op vrijdag, 14 augustus 2020, 12u ‘s middags.

Project opdracht - eerste kans
Academiejaar 2019 - 2020

Om jullie recent opgedane object-geörienteerde technieken te toetsen gaan jullie een GBA spel ontwerpen en ontwikkelen in C++11. De focus van de opdracht ligt niet op correcte low-level IO mapping maar op kritisch denken en testen zoals gezien in labo 7. Uiteraard komen zowel pointers en GBA programming technieken van de vroegere labo’s, als C++ class inheritance en abstractie lagen uit de latere labo’s aan bod.

Vertrek vanuit de gba-sprite-engine library op Github door een Fork te nemen met de knop rechtsboven. Op die manier bespaar je veel werk met een nieuw GBA project op te zetten en alle IO adressen opnieuw te mappen. Er is een README voorzien voor meer info. De engine gebruikt Tonc achterliggend.

Wat voor soort spel het moet zijn laat ik volledig aan jullie over. Het spreekt voor zich dat complexiteit (en originaliteit!) mee in rekening gebracht wordt: zie evaluatiecriteria. Inspiratie nodig?

Werk in groepen van 2 of indien oneven 3.

Tijdsregistratie

In het kader van onderzoek naar onderwijs vragen wij jullie je tijd gespendeerd aan het project bij houden in een bestandje. Dit mag niet veel administratie vragen: enkel in een simpele CSV bijhouden op welke dag jullie hoeveel tijd werk aan het project spendeerden is voldoende. De eenheid is in uren - een halfuur kan bijvoorbeeld met 0.5 uitgedrukt worden. Dit is een voorbeeld bestandje: https://github.com/wgroeneveld/gba-sprite-engine/blob/master/timespent.csv.

Wanneer jullie het project in Github overnemen komt deze file automatisch mee. Werk dit tijdig bij, dat voorkomt moeten gokken. Dit is individueel dus als jullie samen aan een project werken, maak dan twee files aan! Als er in de labo’s tijd wordt voorzien om aan het project te werken, tel je dit ook mee.

Bedankt om mee te werken aan een beter onderwijs!

Minimumvereisten

Lees dit goed na: projecten die niet voldoen aan de volgende vereisten zullen niet geëvalueerd worden.

 1. De code leeft in een repository op Github onder jullie username met de MIT license.
 2. Je vertrekt vanuit gba-sprite-engine - zie hierboven. Daarbij blijf je binnen GBA MODE0 en werk je met sprites. C++11 is hiermee ook een vereiste.
 3. Indien je je baseert op andere bestaande code doe je aan bronvermelding! Plagiaat wordt zeer ernstig bestraft.
 4. Je project moet uiteraard minstens compileren.
 5. Je repository README.md bevat een kleine functionele beschrijving van jullie spel.
 6. Naast de functionele beschrijving upload je ook een schets van je domein model, gepaard met verklarende tekst.
 7. Je repository timespent.csv bevat jullie individueel geregistreerde tijd in uren.

Het is niet de bedoeling om je te baseren op één van de engine demo’s en die simpelweg verder uit te werken. Dat biedt onvoldoende uitdaging en originaliteit.

Omdat als vereiste elk project op Github leeft kunnen jullie elkaar’s repository, of die van vorig jaar, ook raadplegen. Of jullie daar gebruik van willen maken laat ik aan jullie over: onthoud sharing is caring en vergeet de bronvermelding niet. Het is geen race voor het beste waarbij je je code zorgvuldig moet afschermen: iedereen vertrekt vanuit dezelfde basis en iedereen kiest een ander soort spel. Als het onderwijsteam vermoedt dat er zonder nadenken een kopie genomen wordt van een bestaand spel zal dit resulteren in een onvoldoende.

Evaluatiecriteria

Punten worden op twee keer op /20 gegeven. Eenmalig een globaal cijfer, eenmalig een genormaliseerd cijfer, rekening houdend met de volgende subcriteria en gewichten:

 1. O.4 Design
  Hoe is je Object-Oriented design en domein model?
  Hoge score: duidelijk herkenbare objecten, terug te vinden in domein model, met gescheiden verantwoordelijkheden.
  Lage score: Alles in enkele objecten gestopt, onduidelijk wie wat doet, nauwelijks of geen model.
 2. O.5 Clean Code
  Hoe leesbaar is je code?
  Hoge score: eenvoudig begrijpbare variabelen, methodes, klassen.
  Lage score: Te veel herlezen is nodig om te begrijpen wat er gebeurt.
 3. 0.4 Complexiteit
  Hoe moeilijk heb je het gemaakt?
  Hoge score: gekozen voor een uitdaging in de plaats van een eenvoudige implementatie.
  Lage score: Het pad met de kleinste weerstand bewandeld, de lat te laag gelegd.
 4. 0.3 Originaliteit
  Hoe origineel en creatief is je idee?
  Hoge score: een origineel idee uitgewerkt in plaats van een kloon van een standaard 2D platformer.
  Lage score: gekozen voor een weinig inspirerend ontwerp, alles gebaseerd op iets bestaand inclusief sprites.
 5. 0.2 GBA UI
  Hoe uitgebreid is de multimedia presentatie?
  Hoge score: alle UI/geluid technieken uitgebreid toegepast: tiles, sprites, scrolling backgrounds, …
  Lage score: Weinig tot geen animatie/backgrounds, eentonig ontwerp.

Waarbij beide cijfers herleid worden tot één.
De tekst in het lichtgrijs dient ter ondersteuning bij het geven van een quotering op dat bepaald criterium, waar concrete voorbeelden met een lage en hoge score zijn uitgewerkt.

Inleverformaat

Datum te bepalen, evenals verdedigingsdata.

Praktische tips