skip to main content

Design Patterns: Factory


« Terug naar Software Engineering Skills
» Naar de labo opgave

“Factory” - Design Pattern

Begeleidende screencast:

Doelstelling

Dive Into Design Patterns: Factory (method)

Voorbeeld

1. Opzet

Stel, je wilt aan de kassa van een niet al te grote lokale cinema een film kopen. Stel, de persoon aan de kassa beslist de film, gebaseerd op je leeftijd. Er spelen die avond drie filmen: een kindvriendelijke, eentje voor tieners, en eentje gereserveerd voor volwassenen.

graph TD; A{Ticket} B[FamilyFilm] C[TeenageFilm] D[XRatedFilm] E[TicketSeller] F[Person] A --> B A --> C A --> D

Waarbij een persoon een bepaalde leeftijd heeft:

public class Person {
  private final int age;

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public Person(int age) {
    this.age = age;
  }
}

En de ticket verkoper een ticket verkoopt aan een persoon:

public class TicketSeller {

  Ticket buyTicketFor(Person person) {
    return null;
  }
}

2. Probleemstelling

De logica voor het aanmaken van de juiste Ticket subklasse moet op één centrale plaats staan. De ticket verkoper is hier ideaal voor, waarbij met wat simpele logica gebaseerd op person.getAge() de juiste film kan worden aangemaakt. We noemen in dat geval de methode buyTicketFor() een factory method.

3. Oplossing

Door te controleren op leeftijd kan men de juiste instantie aanmaken en teruggeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de ticket seller. Het voordeel is dat je als “gebruiker” van deze klasse, die de methode buyTicketFor() aanroept, je niet hoeft af te vragen wat er achter de abstracte klasse Ticket zit. Het is een ticket, de code kan verder lopen.

We kunnen dit nog verder drijven door de ticket verkoper zelf ook te laten aanmaken door een “factory” die bijvoorbeeld de medewerkers van diezelfde lokale cinema inhuurt. Persoon x verkoopt je tickets op basis van je leeftijd, en persoon y op basis van hoeveel geld je op zak hebt.

Eigenschappen van dit patroon

Labo oefeningen

Via Github Classroom.

Opgave 1

Het project bevat bovenstaande voorbeeld, maar nog niet alles is geïmplementeerd. Voer de unit testen uit in src/main/test: het resultaat zijn gefaalde testen (ROOD). Zorg er voor dat alle testen slagen (GROEN) door het factory patroon te vervolledigen!

Opgave 2

De eerste aanzet is genomen om een nieuw type van TicketSeller aan te maken, door reeds een interface te voorzien. Ontwikkel een MoneyBasedTicketSeller, die gebaseerd op het geld in je portefuille je het juiste ticket bezorgt. Dit betekent dat je in Person dus een nieuwe property nodig hebt. Voorzie ook een nieuwe test klasse, gebaseerd op AgeBasedTicketSellerTest.

Opgave 3

sessy library:

 1. identificeer waar het mogelijk zou zijn om een factory patroon toe te passen. Welke verschillende implementaties delen een gelijke noemer? Waar staat mogelijks creatie logica (dubbel)?
 2. Pas dit toe door een nieuwe klasse te voorzien die de Factory methode implementeert. Vergeet de unit testen niet!
graph TD; A{Ticket} B[FamilyFilm] C[TeenageFilm] D[XRatedFilm] E{TicketSeller} F[AgeBasedTicketSeller] G[MoneyBasedTicketSeller] A --> B A --> C A --> D E --> F E --> G

Denkvragen