skip to main content

Versie- en issuebeheer


« Terug naar Software Engineering Skills
» Naar de labo opgave

Wat is de beste manier om source code te bewaren?

Wat is versiebeheer of source control?

Source Control is een sleutelbegrip voor ontwikkelteams. Het stelt iedereen in staat om aan dezelfde source file te werken zonder bestanden op- en neer te sturen, voorziet backups, maakt het mogelijk om releases en branches uit te rollen, …

Een versiebeheer systeem bewaart alle wijzigingen aan (tekst)bestanden. Dat betekent dat eender welke wijziging, door wie dan ook, teruggedraaid kan worden. Zonder versiebeheer is het onmogelijk om code op één centrale plaats te bewaren als er met meerdere personen aan wordt gewerkt. Zelfs met maar één persoon is het toch nog steeds sterk aan te raden om te werken met versionering. Fouten worden immers snel gemaakt. Een bewaarde wijziging aan een bestand is permanent op je lokale harde schijf: de volgende dag kan je niet het origineel terug boven halen. Er wordt samen met delta’s ook veel metadata bewaard (tijdstippen, commit comments, gebruikers, bestandsgroottes, …)

Waarom versioneren?

Dat verduidelijkt Geek & Poke:

Zonder versionering stuurt iedereen e-mail attachments door naar elkaar, in de verwachting een aangepaste versie terug te ontvangen. Maar, wat gebeurt er met:

Het wordt al snel duidelijk dat het delen van celdata beter wordt overgelaten aan Google Sheets, waar verschillende mensen tegelijkertijd gegevens in kunnen plaatsen. Hetzelfde geldt voor source code: dit wordt beter overgelaten aan een versiebeheer systeem.

In de praktijk: Git

Git is een gedecentraliseerd versiebeheer systeem waarbij de hele repository inclusief historiek lokaal wordt geplaatst zodra een clone commando wordt uitgevoerd. Oudere gecentraliseerde systemen zoals SVN en CVS bewaren (meta-)data op één centrale plaats: de version control server. Voor dit vak wordt resoluut voor git gekozen.

Onderstaande Figuur geeft het verschil weer tussen een gecentraliseerd versioneringssysteem, zoals SVN, CVS en MS SourceSafe, en een gedecentraliseerd systeem, zoals Git. Elke gebuiker heeft een kopie van de volledige repository op zijn lokale harde schijf staan. Bij SVN communiceren ‘working copies’ met de server. Bij Git communiceren repositories (inclusief volledige history) met eender welke andere repository. ‘Toevallig’ is dat meestal een centrale server, zoals Github.com, Gitlab.com of BitBucket.com.

![SVN VS Git](/img/teaching/ses/svngit.png)

(Image Src)

Vanaf nu wordt verondersteld dat labo oefeningen gecommit worden in git op Github.com: een zeer populair open source software ontwikkelingsplatform dat gebruiksvriendelijk is. Het Pro Git handboek leert je alles over de werking van git. (‘git - the simple guide’ helpt ook)

De Git workflow

Een typische workflow is als volgt:

 1. git clone [url]: Maakt een lokale repository aan die je op Github hebt gecreëerd. Het commando maakt een subdirectory aan.
 2. Doe je programmeerwerk.
 3. git status en git diff: Bekijk lokale changes voordat ze naar de server gaan.
 4. git add [.]: Geef aan welke changes staged worden voor commit
 5. git commit -m [comment]: commit naar je lokale repository. Wijzingen moeten nu nog naar de Github server worden gesynchroniseerd.
 6. git push: push lokale commits naar de Github server. Vanaf nu kan eender wie die meewerkt aan deze repository de wijzigingen downloaden op zijn lokaal systeem.
 7. git pull: pull remote changes naar je lokale repository. Wijzigingen moeten altijd eerst gepushed worden voordat iemand anders kan pullen.

De output van git status ziet er zo uit:

Wouters-MacBook-Air:brainbaking wgroenev$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
 (use "git add/rm ..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- ..." to discard changes in working directory)

  modified:  content/teaching/cpp/labo-1.md
  modified:  content/teaching/cpp/labo-2.md
  modified:  content/teaching/cpp/labo-3.md
  modified:  content/teaching/cpp/labo-4.md
  modified:  content/teaching/cpp/labo-5.md
  modified:  content/teaching/cpp/labo-6.md
  deleted:  docs/CNAME
  deleted:  docs/essays/i-am-jealous-of-my-dog/index.html

De output van git diff ziet er zo uit:

  Wouters-MacBook-Air:brainbaking wgroenev$ git diff
diff --git a/content/teaching/cpp/labo-1.md b/content/teaching/cpp/labo-1.md
index 654a4f6..11f0597 100644
--- a/content/teaching/cpp/labo-1.md
+++ b/content/teaching/cpp/labo-1.md
@@ -4,7 +4,7 @@ accent: "#008eb3"
 disableComments: true
 ---

Waarbij de +++ regels wijzigingen zijn die zijn toegevoegd, en --- die zijn verwijderd. Zowel bestanden als regels binnen bestanden zijn zichtbaar in de difference tool.

Conflicten oplossen

Lees eerst hoofdstuk 2 van het Pro Git boek.

Branches

Lees eerst hoofdstuk 3 van het Pro Git boek.

Een branch aanmaken kan via het git branch commando. Dit geeft een overzicht van beschikbare branches, en met een argument maak je een nieuwe aan. git checkout laat je switchen naar die branch. Het * symbool duidt de actieve branch aan. Hieronder wordt een nieuwe branch genaamd bugfixbranch aangemaakt nadat git toont dat er geen branches zijn. Daarna wordt er naar die branch overgeschakeld:

Wouters-Air:sessylibrary wgroeneveld$ git branch
* master
Wouters-Air:sessylibrary wgroeneveld$ git branch bugfixbranch
Wouters-Air:sessylibrary wgroeneveld$ git branch
 bugfixbranch
* master
Wouters-Air:sessylibrary wgroeneveld$ git checkout bugfixbranch
Switched to branch 'bugfixbranch'
Wouters-Air:sessylibrary wgroeneveld$ git branch
* bugfixbranch
 master

Een branch lokaal committen kan altijd, maar een push kan de volgende fout geven: fatal: The current branch bugfixbranch has no upstream branch. In dat geval dien je de branch ‘upstream’ te pushen naar de Github server door middel van git push --set-upstream origin bugfixbranch.

Na een branch commit is de volgende knop zichtbaar op Github:

De Compare & Pull Request knop maakt het mogelijk om wijzigingen op de bugfixbranch tot op de master branch te brengen. Dit kan ook via het commando git merge bugfixbranch in de master branch. Een demo toont dit aan. Daarna hebben we de branch niet meer nodig: git branch -d bugfixbranch. Merk op dat dit enkel lokaal de kopie van de branch verwijderd. De remote, op Github.com, verwijderen, vereist meer werk: git push origin --delete bugfixbranch.

Ik zie niet alle branches, hoe komt dat?

Een git pull commando zal soms in de console ‘new branch [branchnaam]’ afdrukken, maar toch zal je deze niet tot je beschikking hebben met het git branch commando. Dat komt omdat branches dan ook nog (lokaal) getracked moeten worden:

 1. Controleer welke branch je lokaal wilt volgen met git branch -r
 2. Selecteer een bepaalde branch, waarschijnlijk origin/[naam]
 3. Track die branch lokaal met git branch --track [naam] origin/[naam]
 4. Vanaf nu kan je ook switchen naar die branch, controleer met git branch

Bug tracking met Github

Enkele ‘kleine probleempjes’ in software worden al snel een hele berg aan grote problemen als er niet op tijd iets aan wordt gedaan. Bedrijven beheren deze problemen (issues) met een bug tracking systeem, waar alle door klant of collega gemeldde fouten van het systeem in worden gelogd en opgevolgd. Op die manier kan een ontwikkelaar op zoek naar werk in deze lijst de hoge prioritaire problemen identificeren, oplossen, en terug koppelen naar de melder.

graph LR; Bug[Bug discovery] Report[Bug report] Backlog[Bug in backlog met issues] Prio[Bug in behandeling] Fix[Bug fixed] Bug --> Report Report --> Backlog Backlog --> Prio Prio --> Fix

De inhoud van deze stappen hangt af van bedrijf tot bedrijf, maar het skelet blijft hetzelfde. Bugs worden typisch gereproduceerd door middel van unit testen op een bepaalde git branch om de bestaande ontwikkeling van nieuwe features niet in de weg te lopen. Wanneer het probleem is opgelost, wordt deze branch gemerged met de master branch:

graph LR; masterx[Master branch x] mastery[Master branch y] bugbranch[Create bug branch] bugfix[Bugfix on branch] masterx --> mastery masterx --> bugbranch bugbranch --> bugfix bugfix --> mastery

Github Issues is een minimalistische feature van Github die het mogelijk maakt om zulke bugs op te volgen. Een nieuw issue openen en een beschrijving van het probleem meegeven (samen met stappen om het te reproduceren), maakt een nieuw item aan dat standaard op ‘open’ staat. Dit kan worden toegewezen aan personen, en daarna worden ‘closed', om aan te geven dat ofwel het probleem is opgelost, ofwel het geen echt probleem was. Issues kunnen worden gecategoriseerd door middel van labels.

Labo oefeningen

Opgave 1

Maak een Github.com account aan, als je dat nog niet hebt. Download de commandline tools https://git-scm.com/downloads, de officiele distributie, multiplatform, en probeer voor opgave twee de repository ‘ses-issue-sandbox’ te clonen: git clone https://github.com/KULeuven-Diepenbeek/ses-issue-sandbox.git.

Gebruik het Pro Git boek om kennis te maken met basis commando’s van git. Het is de bedoeling om de commandline tools te leren kennen, en niet om met Github Desktop te werken.

Opgave 2

Kinderen vermaken zichzelf met een dagje aan zee. Het strand verdient extra veel aandacht, maar niet alle kinderen zijn blijkbaar even tevreden met onze implementatie. Kijk naar de issue lijst van de repository om te kijken wat de wensen zijn van onze gebruikers.

Kies er eentje uit om op te lossen - het maakt niet uit welke. Los elke issue op in een aparte branch! De oplossing bestaat uit twee fases:

 1. Implementeer de interface Playable door een nieuwe klasse te maken van het object waar het kind mee wenst te spelen aan zee (zie issue).
 2. Maak een nieuwe instantie aan van dit object in SandboxMain.

Neem een kijkje bij de voorbeeld implementaties SandCastle en BucketOfWater.

Merk op dat je onvoldoende push rechten hebt om lokale wijzigingen aan de repository te uploaden naar de Github server. We geven je nu de status van ‘collaborator', zodat iedereen gemachtigd is om wijzigingen door te voeren.

Denkvragen

Extra leermateriaal